Investeer nu in landbouwgrond

Investeren in grond Grondvest Nederland

Grondvest Nederland is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van strategisch gelegen agrarische gronden in Nederland waarvan de kans bestaat dat deze in de toekomst van bestemming wijzigen. Wanneer de bestemming wijzigt naar bouwgrond is er vaak sprake van een forse waardestijging van de grond.

Waar voorheen enkel gemeenten, banken en grote ontwikkelaars hiervan konden profiteren, biedt Grondvest Nederland bedrijven en particulieren de mogelijkheid al vanaf 1000 m2 aan te kopen. Door jarenlange ervaring heeft Grondvest Nederland een groot netwerk opgebouwd dat met ons meedenkt, zodat Grondvest Nederland alleen de beste gronden in de portefeuille opneemt.

 • Ja, mijn interesse is gewekt

Investeren in grond Belangrijkste voordelen?

 • Vraag en Aanbod

  Grondaanbod is beperkt, de vraag blijft groeien.

 • Belastingvoordeel

  De waardering van gronden wordt belast in box 3.

 • Geen belasting bij winst

  Er hoeft geen belasting te worden betaald over winst bij verkoop.

 • Grond is tastbaar

  De grond is een fysieke plek en heeft daardoor altijd waarde.

 • Waardevast

  Grondprijzen verliezen moeilijk hun waarde.

 • Vrij verhandelbaar

  De grond die u aankoopt is en blijft vrij verhandelbaar.

Investeren in grond 5 redenen waarom:

 • Volgens het CBS groeit de bevolking van Nederland tot 2040.
 • Er komt geen grond meer bij in Nederland.
 • Het kavel wordt na overdracht op uw naam ingeschreven in het Kadaster.
 • De overdracht wordt door een notaris verzorgd.
 • Wij hanteren strenge criteria voordat wij aankopen waardoor we kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Uw partner in grond investeringen

Grondvest Nederland biedt u als particulier of bedrijf de beste gronden van Nederland aan.

Van investeerder tot grondeigenaar
in vijf stappen

Wanneer u investeert in het aanbod van Grondvest Nederland, is de procedure eenvoudig.

 • stap 1 Koopovereenkomst

  U tekent een koopovereenkomst in drievoud, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

 • stap 2 Notaris

  Een exemplaar gaat naar de notaris, één is voor Grondvest Nederland en de laatste krijgt u getekend door Grondvest Nederland terug.


 • stap 3 Borg

  U maakt een borg van 10% van de aankoopsom over op de derdengeldenrekening van de notaris.

 • stap 4 Conceptakte

  Binnen twee weken ontvangt u de conceptakte van levering, de eindafrekening met de koopsom en de datum van levering.

 • stap 5 Wettelijk eigendom

  Na betaling van het resterende bedrag verzorgt de notaris de eigendomsakte plus het afschrift van de kadastrale bijschrijving waarna u daadwerkelijk de wettelijke bezitter bent van het perceel. U hoeft zelfs niet bij de overdracht te zijn. Via een volmacht kunt u Grondvest Nederland de hele overdracht voor u laten verzorgen. U krijgt dan uw eigendomsbewijs gewoon toegestuurd.

Vraag en antwoord

 • Hoe komt de waardebepaling tot stand?

  Indien de bestemming van de grond is gewijzigd, zal de waarde van de grond worden vastgesteld. Daarbij bent u er van verzekerd dat de werkelijke waarde van de grond uit de bus komt, aangezien de waardering geschiedt door onafhankelijke taxateurs, die u samen met Grondvest Nederland B.V. mag aanwijzen. Op de vastgestelde meerwaarde worden de door u gemaakte kosten zoals overdrachtsbelasting, notariële en kadastrale kosten in mindering gebracht.

 • Voor wie is investeren in grond geschikt?

  Vooropgesteld moet worden dat voorafgaand aan iedere investering een deugdelijke afweging van de mogelijkheden en risico’s plaats dient te vinden. Een besluit om te investeren moet weloverwogen worden genomen. Dit geldt dus ook voor het investeren in strategisch gelegen grond. Hoewel het kan voorkomen dat de bestemming van grond wijzigt binnen korte tijd na de aankoop, moeten investeerders in grond over het algemeen over een langere adem beschikken. Dit betekent dat investeren in grond uitsluitend geschikt is voor investeerders die voor hun levensonderhoud niet afhankelijk zijn van de gelden die zij investeren in grondposities. Het investeren in grond zou wat ons betreft niet moeten worden overwogen door mensen die onvoldoende financiële armslag hebben om een gedeelte van hun beschikbare vermogen voor onbepaalde tijd vast te zetten.

 • Hoe groot is de kans dat er inderdaad een bestemmingswijziging zal plaatsvinden?

  Dit is natuurlijk de belangrijkste vraag van allemaal. Het is echter zoals bij alle investeringen: Als wij het antwoord zouden weten, dan hoefden we nooit meer te werken. Doordat onder meer de gemeenten doorgaans niet transparant zijn en de personen op beleidsbepalende posities wijzigen, is iedere kansberekening zinloos. Op basis van jarenlange ervaring zijn wij echter overtuigd dat bij geen enkele andere investering, de verhouding tussen de opbrengst en het risico zo gunstig is

 • Moet ik rekening houden met kosten verbonden aan het bezit van de grond?

  Behalve met eventuele ruilverkavelingsrente moet u rekening houden met waterschapslasten. Anders dan ruilverkavelingsrente is iedere eigenaar van grond waterschapslasten verschuldigd. De waterschapslasten zijn te overzien, aangezien deze nooit meer dan enkele tientallen euro's per jaar bedragen. Indien uw grond wordt verpacht en door de pachter zakelijk wordt gebruikt, dan komt de onroerend zaakbelasting (OZB) voor rekening van de pachter.

 • Is de grondmarkt transparant?

  De markt voor grondinvesteringen is transparant. Iedere transactie kan via uw eigen notaris lopen en wordt geregistreerd in het Kadaster. Bij het Kadaster kunt u aktes op vragen wat de verwervingsprijs is geweest van de verkoper en wat de waarde is van gronden in de regio.

 • Mag ik mijn grond tussentijds verkopen en dus voordat een wijziging van de bestemming heeft plaatsgevonden?

  Ja, u bent volledig eigenaar van de grond. U kunt uw kavel dus op ieder gewenst moment verkopen aan een door u te bepalen derde, waarbij u vrij bent in het bepalen van de verkoopprijs.

 • Wat is de financiële/juridische gang van zaken als mijn grond verkocht gaat worden?

  In het geval dat een partij uw grond na een bestemmingswijziging wenst te verwerven, levert u uw grond aan deze partij. Ook voor deze levering is een notariële akte noodzakelijk en na de overdracht zal de notaris het bedrag van verkoop aan u overmaken, waarbij u verzekerd bent van een gedegen juridische en financiële begeleiding. Hoe de verkoop exact te werk gaat staat omschreven in uw koopovereenkomst. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ons.

 • Mag/kan ik ook zelf ontwikkelen na bestemmingswijziging?

  Nee, indien de bestemming van de grond wijzigt, dan rust op eenieder binnen het perceel de verplichting om de grond te verkopen aan een nader aan te wijzen partij die de ontwikkeling van de grond op zich neemt. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou een enkele investeerder het onmogelijk kunnen maken voor alle investeerders in het gebied om van de waardestijging te profiteren. Wij proberen hiermee derhalve uw belang te dienen.

 • Waarom moet ik nu in grond investeren?

  Er dreigt een woningtekort van ruim 300.000 woningen vanaf 2020. Grond is in deze tijd nog betaalbaar en als er straks een inhaalslag wordt gemaakt op de woningbouwmarkt, hoeft u niet achter de feiten aan te lopen als u dan nog grond wilt gaan aankopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat de Nederlandse bevolking tot 2040 zal groeien. Grote woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben het in deze tijd moeilijk en dat biedt u en ons kansen om nu de gronden aan te kopen, welke in het verleden vaak al in handen waren van de eerder genoemde marktpartijen.

Nog vragen?

Neem vandaag nog contact met ons op

023-3030790

Nieuws

Filter:

 • tag
  • Gemeente
  • rente
  • bouwgrond
  • woningmarkt
  • pensioen
  • Bank
  • Landbouwgrond
  • beurs
 • auteur
  • nu.nl
  • DFT
  • Telegraaf
  • RTL-Z
  • https://fd.nl/auteur/arend-clahsen
  • Bart Faber
  • De Financiële Telegraaf
  • RTL Nieuws
  • https://fd.nl/auteur/eva-rooijers
  • Rob Mulder, Jan Fokkema, Volkskrant
  • NOS
  • Financieel Dagblad
  • Algemeen Dagblad
  • Volkskrant

geen resultaten